Các Dòng xe Subaru Forester

Subaru Forester 2.0 i-L 2023

Giá bán: 969.000.000vnđ

Nhận khuyến mãi

Subaru Forester 2.0 i-L Eyesight

Giá bán: 1.099.000.000vnđ

Nhận khuyến mãi

Subaru Forester 2.0 I-S Eyesight 2023

Giá  bán: 1.999.000.000vnđ

Nhận khuyến mãi